Gà Mía Sơn Tây tại trang trại sinh thái hữu cơ TVT Cleanfood được chăn nuôi theo hình thức hữu cơ và thả đồi nên thịt chắc, thơm, thớ thit dày.
Cùng xem những hình ảnh mới nhất về đà gà Mía Sơn Tây tại trang trại hữu cơ TVT Cleanfood.